Toyrock-konserni on ostanut Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n koko osakekannanToyrock-konserni on ostanut Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n koko osakekannan

Toyrock-konserni on ostanut Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n koko osakekannan

Toyrock-konserni on 21. kesäkuuta 2023 tehdyllä kaupalla ostanut Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n koko osakekannan. Ilmapallokeskus on espoolainen ilmapallojen ja juhlatarvikkeiden johtava maahantuoja, markkinoija ja jakelija Suomessa. Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n perustajat Jonna ja Petri Nieminen tulevat toimimaan jatkossa osana konsernin johtoa ja ovat myös merkittäviä osakkeenomistajia uudessa konsernissa. Konsernin suurimpana osakkeenomistajana jatkaa suomalainen pääomasijoittaja Evolver Equity Ab:n rahasto Evolver Fund I.

Toyrock Oy on vuonna 2014 perustettu kotimainen kasvuyritys, joka keskittyy toiminnassaan lasten leluihin ja lapsiperheen vapaa-ajanviettoon liittyvien tuotteiden agentuuritoimintaan, maahantuontiin ja tukkumyyntiin. Yrityksen nimi Toyrock kuvastaa luotettavuutta – ”peruskalliota” sekä vakaata ja luotettavaa toimintatapaa, johon asiakkaat voivat perustaa hyvän yhteistyön kanssamme.

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy on kehittänyt ilmapallo- ja juhlakulttuuria Suomessa vuodesta 1991. Tilikauden 2022-2023 liikevaihto on arviolta n. 12,6 miljoonaa euroa. Yhtiö toimittaa kumppaniverkostonsa kautta laadukkaat juhlatuotteet kaupan keskeisille ketjuille, yrityksille sekä kuluttaja-asiakkaille. 

Yhtiön palveluksessa on 70 alan ammattilaista sekä vaihteleva määrä lisätyövoimaa erityisesti keskeisissä kausissa vappuna ja Halloweenina. Markkinajohtajana yhtiö haluaa varmistaa asiakkaillensa turvalliset ja laadukkaat tuotteet alan johtavilta toimittajilta. Osana yritysjärjestelyä Ilmapallokeskus Balloon Center Oy saa Toyrockin kumppanina entistä paremmat resurssit ja mahdollisuuden kasvuun ja kehitykseen myös Suomen ulkopuolella.

”Olemme ylpeitä saadessamme yhdistää voimamme Toyrockin kaltaisen johtavan lelualan toimijan kanssa. Yhteistyömme mahdollistaa yrityksemme kasvun myös tulevaisuudessa. Katseemme on kohti kansainvälisiä markkinoita. Kasvu jatkuu - asiakkaat ja työntekijämme säilyvät toimintamme keskiössä myös jatkossa”Jonna ja Petri Nieminen kommentoivat.

”Ilmapallokeskus on saavuttanut johtavan toimijan aseman yhdistämällä globaalit päämiehet ja suomalaiset asiakkaat saumattoman hyvällä asiakaspalvelulla ja konseptoinnilla. Toyrock-konsernin kasvustrategian osana on yhdistää voimansa kannattavien ja kasvuhaluisten yhtiöiden kanssa.  Näemme suuren potentiaalin Jonnan ja Petrin sekä koko Ilmapallokeskuksen henkilöstön luomassa työssä myös jatkossa”Mika Kalpamaa, konsernin tj. kommentoi. 


Samassa yhteydessä konsernin hallitus on päättänyt nimittää yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Martin Netinder aloittaa yhtiön palveluksessa 14.8.2023. Ruotsista tulevalla Netinderillä on vahva kansainvälisen liiketoiminnan sekä vähittäiskaupan osaaminen. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mika Kalpamaa jatkaa edelleen merkittävänä osakkeenomistajana, mutta siirtyy myös konserniyhtiöiden hallituksen jäseneksi. Tämän lisäksi hän tulee toimimaan eri projekteissa yhtiön johdon neuvonantajana tarpeiden niin vaatiessa.

”Kiitämme Mikan, Toyrockin perustajan, panosta yhtiön vetäjänä ja toivotamme hänet tervetulleeksi uuteen hallitusjäsenen rooliin. Tahtotilamme on jatkossa kansainvälisen kasvun varmistaminen ja uskomme että Martinin johdolla Toyrock ja Ilmapallokeskus tulevat tekemään tinkimätöntä työtä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulemme myös jatkamaan suunnitelmallista työtä vastuullisuusasioissa, joissa tavoitteenamme on olla toimialojemme johtava toimija”Lasse Kittelsen, hallituksen puheenjohtaja kommentoi.

Lisätietoja:
• Petri Nieminen, CEO Ilmapallokeskus Oy, puh. +358 40 543 8006, petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi
• Mika Kalpamaa, Group CEO Toyrock Oy, puh. +358 50 514 7031, mika@toyrock.fi
• Lasse Kittelsen, Managing Partner, Evolver Equity Ab, puh. +358 40 762 1230, lasse.kittelsen@evolverequity.com
• Martin Netinder, Group CEO 14.8.2023 alkaen, puh. +46 70 851 00 10

www.toyrock.fi
www.ilmapallokeskus.fi


Toyrock-Group has acquired 100 % shares of Ilmapallokeskus Balloon Center Oy

Toyrock-Group has acquired 100 % shares of the Ilmapallokeskus Balloon Center Oy in a deal made 21st of June. Ilmapallokeskus is the leading importer, marketer and distributor of balloons and party items in Finland. The founders of Ilmapallokeskus Balloon Center Oy, Jonna and Petri Nieminen, will in their future roles be part of the group management and also have an extensive ownership of the group. Evolver Fund I – controlled by Finnish private equity investor Evolver Equity Ab - shall remain as the largest owner of the group.

Toyrock Oy is a domestic growth company founded in 2014, which focuses its operations on the agency, import and wholesale of products related to children's toys and family leisure. The company's name Toyrock reflects reliability - a "foundation rock" and a stable and reliable way of working, on which customers can base a good cooperation with us.

Ilmapallokeskus Balloon Center Oy has been developing the Finnish balloon and party culture since 1991. For the current financial year the turnover is expected to reach 12.6 MEUR.  With the help of efficient logistics operations quality party products are distributed to key retailers, customers and consumers all over Finland.

Over 70 party professionals work for the company together with seasonal help especially during the peak seasons of 1st of May and Halloween. As a market leader the safety and quality of the products are of high importance, hence the selection comes from the largest suppliers in the global industry. As part of the M&A deal company sees Toyrock as a partner who can supply better resources for growth and development even outside the borders of Finland.

“We are proud to have a possibility to join forces with Toyrock the leading player of toy business in Finland. Our co-operation will enable us to secure growth even in the future.  Internationalizing of our business is our core target. The growth shall continue with customers and employees in our focus also in the future.” Jonna and Petri Nieminen.

”Ilmapallokeskus has reached status of the leading actor by connecting Finnish customers together with Global suppliers offering them seamless customer service and providing winning sales concepts. Part of the strategy for Toyrock-group is to join forces with profitable companies that show the spirit of growth. We see a great potential in the work done by Jonna and Petri and their personnel also in the future.” Mika Kalpamaa, Group CEO comment.

 

Simultaneously the Board of the Group has appointed a new group CEO Martin Netinder effective from 14h of August 2023. Netinder joins the group with vast international business and retail development skills The current group CEO Mika Kalpamaa will remain as a significant shareholder but also step in as member of the board in all group companies. In addition to this he will remain available as advisor to the management on case-by-case basis.

“We want to express our gratitude to Mika, the founder of Toyrock, and welcome him into his new role as board member. Our core target for the group is to secure the international growth and we believe that with the help of Martin and the personnel of both Toyrock and Ilmapallokeskus we will succeed in the endeavours towards our targets. We will also continue to develope our sustainability program further to reach the goal of being a leading company also in this segment.”Lasse Kittelsen, Chairman of the Board comment.

More information:
• Petri Nieminen, CEO Ilmapallokeskus Oy, tel. +358 40 543 8006, petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi
• Mika Kalpamaa, Group CEO Toyrock Oy, tel. +358 50 514 7031, mika@toyrock.fi
• Lasse Kittelsen, Managing Partner, Evolver Equity Ab, tel. +358 40 762 1230, lasse.kittelsen@evolverequity.com
• Martin Netinder, Group CEO starting 14.8.2023, tel. +46 70 851 00 10

www.toyrock.fi
www.ilmapallokeskus.fi