Ei varastossa
44,31 €

Helium kotipakkaus ilmapallojen täyttöön

Helium kotipakkaus ilmapallojen täyttöön

44,31 €
Tuotenumero
32-10721
Valitse määrä: Hinta yhteensä : 0,00 €

Kuvaus

Kertakäyttöhelium pullolla voi täyttää noin 14-16 kpl 28 cm kumipalloa TAI 14-16 kpl 18"/40 cm pyöreää pientä foliopalloa.Varoitus

Sisältää paineen alaista kaasua, voi räjähtää kuumennettaessa. Varastoi paikassa jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa auringonvalolta.

Varning

Innehåller gas under tryck. Kand explodera vid uppvärmning. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus.


FI tuotteen käyttöohjeet löytyvät pakkauksen sisältä.

Kierrätysohjeet: Kierrätä pahvi, kumisuutin sekä pullo paikkakuntasi osoittamiin kierrätyspisteisiin. Pullo voidaan palauttaa metallinkeräykseen. Ennen palautusta tulee varmistua pullon tyhjyydestä. Avaa pääventtiili ja paina annostelusuutinta, kunnes heliumia ei enää virtaa pullosta ulos. Tämän jälkeen kierrä kumisuutin irti. Säilytä nämä tiedot.


SE: Instrukstioner för användning av produkten finns innanför förpackningen.

Återvinningsanvisnig:Källsortera kartong, munstycke och flaska på din lokala återvinningsstation. Flaskan kan lämnas i metallinsamlingen. Kontrollera att flaskan är tom innan inlämning. Öppna huvudventilen och tryck in doseringsmunstycket tills inget helium flödar ur flaskan. Skruva sedan av munstycket. Spara denna information.

Lisätietoja

Lisätietoja
Väri musta
Pakkauskoko 1

Varoitukset

varoitukset-kotihelium

KOTIHELIUM /HELIUMTANK

FI Varoitus! Poisheitettävä säiliö. ÄLÄ TÄYTÄ UUDELLEEN. Yritys täyttää sylinteri uudelleen voi johtaa kaasuvuotoon tai räjäähdykseen, vakavaan vammaan tai jopa kuolemaan. Ää koskaan pane venttiiliä suuhun tai nenään. Älä käytä suljetuissa tiloissa. Helium korvaa hapen ilmassa, saattaa aiheuttaa tukehtumisen tunnetta. Matala happipitoisuus voi aiheuttaa huimausta ja päänsärkyä, ylempien hengitysteiden ärsytystä, tajunnan menetyksen. Vältä iho- ja silmäkontaktia. Pidä pois tulesta, lämmönlähteistä ja syttyvistä materiaaleista. Suojeltava mekaanisilta vaurioilta ja kuumenemiselta. Sylinterin lämpeneminen saattaa johtaa älilliseen paineen kasvuun, joka johtaa sylinterin vahingoittumiseen tai räjähtämiseen. Älä säilytä kosteassa - ruoste voi johtaa vuotoihin tai sylinterin räjähtämiseen. Säilytä pystyasennossa - älä säilytä venttiili alaspäin. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ei sovi alle 18-vuotiaille. Ei sovi henkilöille jotka ovat käyttäneet alkoholia. Lue käyttöohjeet (pakkauksessa).

SE Varning! Engångsbehållare. FÅR INTE ÅTERFYLLAS. Försök inte att återfylla behållaren, då detta kan leda till gasläckor eller explosion, allvarlig kroppsskada eller till och med dödsfall. Stoppa aldrig in munstycket i munnen eller näsan. Får inte användas i slutna utrymmen. Heliumet ersätter syret i luften, vilket kan ge upphov till kvävningskänslor. Låg syrehalt kan ge upphov till yrsel, huvudvärk, dåsighet, irritation i de övre luftvägarna och medvetslöshet. Undvik kontakt med kläderna och ögonen. Håll borta från eld, värmekällor och lättantändliga material. Skyddas mot mekaniska skador och värme. Upphettning av behållaren kan medföra en plötslig tryckökning, vilket kan leda till att behållaren skadas eller exploderar. Får inte förvaras i fuktiga miljöer – rost kan få behållaren att läcka eller explodera. Förvaras i vertikalt läge – får inte förvaras med ventilen vänd neråt. Förvaras utom räckhåll för barn. Inte lämplig för personer under 18 år. Inte lämpliga för personer som är påverkade av alkohol. Läs igenom bruksanvisningen (på förpackningen).

SAATAVUUS